Proff

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Org.nr556074-3089
AdressKarossvägen 2, 418 78 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD99 000131 000144 000141 000130 000
Löner övriga14 762 00012 241 00012 325 00012 045 00012 840 000
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning300 276 000215 905 000203 205 000186 816 000196 167 000
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−288 111 000−217 504 000−193 154 000−189 098 000−195 098 000
Rörelseresultat efter avskrivningar12 165 000−1 599 00010 051 000−2 282 0001 069 000
Finansiella intäkter5 206 0009 415 000735 0006 675 0002 633 000
Finansiella kostnader−2 753 000−1 378 000−1 483 000−1 348 000−1 382 000
Resultat efter finansnetto14 618 0006 438 0009 303 0003 045 0002 320 000
Resultat före skatt14 618 0006 438 0009 677 0003 962 0004 520 000
Skatt på årets resultat−1 175 000−1 182 000−1 627 000−552 000−977 000
Årets resultat13 443 0005 256 0008 050 0003 410 0003 543 000

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar7 553 0007 489 0005 927 0006 185 0006 290 000
Materiella anläggningstillgångar12 567 00011 219 00010 840 00012 538 00014 014 000
Finansiella anläggningstillgångar80 615 00066 334 00058 135 00052 739 00051 102 000
Summa anläggningstillgångar100 735 00085 042 00074 902 00071 462 00071 406 000
Färdiga varor och handelsvaror11 752 0009 009 0006 620 0006 951 0007 189 000
Kundfordringar3 512 0004 376 0005 032 0006 596 0004 899 000
Kassa och bank32 163 00038 201 00034 909 00038 267 00032 961 000
Summa omsättningstillgångar98 855 00086 251 00069 757 00078 194 00060 261 000
Summa tillgångar199 590 000171 293 000144 659 000149 656 000131 667 000
Summa fritt eget kapital50 636 00038 518 00028 097 00024 680 00016 401 000
Summa eget kapital51 657 00039 539 00029 118 00025 700 00017 421 000
Summa avsättningar12 162 00010 097 0009 115 0008 893 0007 230 000
Summa långfristiga skulder22 791 00025 674 00021 286 00027 187 00028 101 000
Leverantörsskulder29 041 00022 506 00020 168 00020 888 00020 165 000
Summa kortfristiga skulder112 980 00095 983 00085 140 00087 876 00077 998 000
Summa eget kapital och skulder199 590 000171 293 000144 659 000149 656 000131 667 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Org.nr 556074-3089

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter