Proff
Proff

Willab Garden AB

Org.nr556517-0981
AdressTomtaholmsvägen 11, 269 41 Östra Karup

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

17 040

1 519

1 434

1 338

1 400

Löner övriga

84 789

84 719

70 475

58 911

56 687

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

805 365

886 501

671 262

489 077

454 007

Avskrivningar och nedskrivningar

−23 393

−15 291

−11 747

−10 292

−8 631

Summa rörelsekostnader

−781 615

−811 283

−601 708

−455 907

−423 101

Rörelseresultat efter avskrivningar

23 750

75 218

69 554

33 170

30 905

Utdelningar

1 000

0

1 000

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1 410

457

502

2 338

655

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1 944

−6 290

−697

−844

−1 076

Resultat efter finansiella tillgångar

23 215

69 385

64 277

34 664

29 968

Resultat före skatt

26 249

52 736

51 406

27 830

21 785

Skatt på årets resultat

−5 717

−11 698

−11 717

−6 418

−5 088

Årets resultat

20 532

41 038

39 689

21 412

16 697

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

18 999

26 793

20 157

7 482

3 783

Materiella anläggningstillgångar

239 191

224 546

183 561

146 787

144 282

Finansiella anläggningstillgångar

21 197

23 222

24 560

28 859

28 405

Summa anläggningstillgångar

279 387

274 560

228 277

183 128

176 471

Färdiga varor och handelsvaror

192 012

215 198

111 888

86 664

99 326

Kundfordringar

5 286

13 940

6 478

24 272

10 598

Kassa och bank

1 674

5 909

18 946

4 433

1 712

Summa omsättningstillgångar

215 106

243 870

148 063

122 115

116 226

Summa tillgångar

494 492

518 430

376 340

305 243

292 697

Summa fritt eget kapital

220 033

220 501

180 462

151 023

129 861

Summa eget kapital

220 633

221 101

181 062

151 623

130 461

Summa avsättningar

14 267

7 571

3 595

2 456

1 571

Summa långfristiga skulder

76 514

77 096

22 308

29 870

27 030

Leverantörsskulder

35 166

67 103

41 798

15 585

21 671

Summa kortfristiga skulder

89 865

116 416

89 777

54 567

73 741

Summa eget kapital och skulder

494 492

518 430

376 340

305 243

292 697

Ladda ner gratis årsredovisning

Willab Garden AB

Org.nr 556517-0981

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter