Proff
Proff

Karlstads Kommun

businessId212000-1850
CompanyPage.phoneLabel054-540 00 00
CompanyPage.addressLabelTage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad

ContactInformationCard.title

CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel054-540 00 00
CompanyOfficialInfoCard.addressLabelTage Erlandergatan 8, 652 20 KarlstadCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabel651 84 Karlstad

CompanyOfficialInfoCard.title

CompanyOfficialInfoCard.legalNameLabelKarlstads KommunCompanyOfficialInfoCard.businessIdLabel212000-1850CompanyOfficialInfoCard.organisationFormLabelKommunCompanyOfficialInfoCard.employeesLabel0CompanyOfficialInfoCard.naceIndustryLabel
87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
85100 Förskoleutbildning
87901 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel054-540 00 00CompanyOfficialInfoCard.addressLabelTage Erlandergatan 8, 652 20 KarlstadCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabel651 84 KarlstadCompanyOfficialInfoCard.registeredForVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForPayrollTaxCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForFVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.dateOfRegistrationLabel1974-01-01

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.title

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.isPartOfGroupWith CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.numberOfCompaniesInGroup
CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.companyHave CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.numberOfSubsidiaries

IndustriesAndKeywordsCard.title

IndustriesAndKeywordsCard.industries

ApiPromoCard.title

ApiPromoCard.description

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title