Proff
Proff

Pelargi 5 AB

businessId556992-9234
CompanyPage.addressLabelTorsgatan 21, 113 21 Stockholm

AccountingKeyFiguresCard.title

monetaryValuesDescription
AccountingFigures.figures.SE.SDI 20220 SEK
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto 2022- SEK
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.orgFormLabelAktiebolag
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.establishedLabel2014
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.employeesLabel0

AccountingKeyFiguresCard.keyFigures.title

AccountingFigures.figures.SE.RG
CompanyPage.companyKeyFigures.cannotBeComputed
AccountingFigures.figures.SE.TR
CompanyPage.companyKeyFigures.cannotBeComputed
AccountingFigures.figures.SE.EKA
CompanyPage.companyKeyFigures.cannotBeComputed
AccountingKeyFiguresCard.AccountingFigures.title202220212020
AccountingFigures.figures.SE.SDI000
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto-−2471
AccountingFigures.figures.SE.DR-−2471
AccountingFigures.figures.SE.SED-1 5522 064
AccountingFigures.figures.SE.SEK-1 5522 064
AccountingFigures.currencySEKSEKSEK
AccountingFigures.figures.SE.SDI

ValueReportPromoBar.title ValueReportPromoBar.text ValueReportPromoBar.linkLabel

ContactInformationCard.title

CompanyOfficialInfoCard.addressLabelTorsgatan 21, 113 21 StockholmCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelJunkervägen 54, 132 45 Saltsjö-Boo

CompanyOfficialInfoCard.title

CompanyOfficialInfoCard.legalNameLabelPelargi 5 ABCompanyOfficialInfoCard.businessIdLabel556992-9234CompanyOfficialInfoCard.organisationFormLabelAktiebolagCompanyOfficialInfoCard.employeesLabel0CompanyOfficialInfoCard.naceIndustryLabel
64993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
LedamotHans Nicklas Renström
CompanyOfficialInfoCard.addressLabelTorsgatan 21, 113 97 StockholmCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelJunkervägen 54, 132 45 Saltsjö-BooCompanyOfficialInfoCard.registeredForVatCompanyOfficialInfoCard.values.falseCompanyOfficialInfoCard.registeredForPayrollTaxCompanyOfficialInfoCard.values.falseCompanyOfficialInfoCard.registeredForFVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.dateOfRegistrationLabel2014-12-01

IndustriesAndKeywordsCard.title

IndustriesAndKeywordsCard.industries

ApiPromoCard.title

ApiPromoCard.description

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title