Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

Org.nr 556193-2905
Lumaparksvägen 9, 120 31 Stockholm

Media

Sök efter "Byggnadsfirman Viktor Hanson AB"

Alla länkar är till externa källor

Frukostseminarium om byggherrens roll 14 november 2019 - referat och material

Samhallsbyggarna - Front page 29.11.2019 09:44:42 Nyhet
Hur matchas byggherrens roll med utmaningarna att bygga fossilfritt, felfritt och långsiktigt för ett hållbart samhälle?Den frågan ville Sektionen för hållbar utveckling belysa på sitt senaste frukost...