Hållbar Utveckling Sverige AB

Org.nr 556903-2674
Vasagatan 36, 111 20 Stockholm

Media

Sök efter "Hållbar Utveckling Sverige AB"

Alla länkar är till externa källor

Sverige Tidaholms kommun arbetar aktivt för att vi ska nå de 17 globala målen för hållbar utveckling

Tidaholms Kommun   11.05.2019 10:20:27 Nyhet
Sverige Tidaholms kommun arbetar aktivt för att vi ska nå de 17 globala målen för hållbar utveckling. Nu har politiker från alla nämnders presidium och tjänstemän från alla förvaltningar samlats för a...