JustNu AB

Org.nr 556671-1924
Västerbrogatan 1, 503 30 Borås

Media

Sök efter "JustNu AB"

Alla länkar är till externa källor

Vart är vi på väg?

Signprint.se - Homepage 13.02.2020 02:32:03 Nyhet
Jag håller föredrag i Alta, nästan allra högst upp i Norge. Temat är den grafiska branschen. Många har kört eller flugit en hel dag för att komma till mötet. Jag frågar hur många av de närvarande som ...

Skärning har blivit centralt

Signprint.se - Homepage 13.02.2020 02:32:03 Nyhet
Det finns en ständigt ökande efterfrågan på att figurskära, fräsa och borra. Dessutom ska gärna robotar lägga upp arken och plocka bort det färdiga. Men priserna på utrustningen varierar enormt. Vi be...

Så ska nätjätten växa

Signprint.se - Homepage 11.02.2020 03:19:35 Nyhet
Nätjätten Onlineprinters möter tillväxten på den skandinaviska marknaden med en splitterny fabrik i Polen och dotterbolaget Lasertryk. Men de utvecklar också produktionen i Aarhus, Köpenhamn och Stock...

Framtid i fokus för flexoförening

Signprint.se - Homepage 11.02.2020 03:19:35 Nyhet
Den 1 april håller Sweflex, Svensk Flexografiförening, tillsammans med Dansk Flexo Forum årsmöte och seminariedag i Halmstad. Temat för dagen är framtidsutsikterna för industrin, nya utmaningar som br...

Inte bara ett papper

Signprint.se - Homepage 10.02.2020 03:58:02 Nyhet
I dag finns det en hel drös av premium- och designpapper som kan tillföra den där lilla extra magin när man drar fingrarna över en trycksak. Sign&Print har talat med pappersexperten Michael Thorvaldss...

Branschåret 2020 – Vart tar konjunkturen vägen?

Signprint.se - Homepage 06.02.2020 06:43:55 Nyhet
Ett tuffare läge för den traditionella tryckbranschen, utmaningar i försäljningen, och en avvaktande investeringsvilja. Men det finns också ljusglimtar, enligt Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis...

Mässrapport: Massor av promotion

Signprint.se - Homepage 04.02.2020 09:25:51 Nyhet
Tryck på promotionartiklar är viktigt för många Sign&Print-läsare. Så vad händer inom det området? Hur påverkas promotion av klimatdebatt, omställning i bilbranschen och övergång till nya biobaserade ...

Befäster samarbete med planskrivare

Signprint.se - Homepage 04.02.2020 01:43:43 Nyhet
Återförsäljaren Color Systems går in i ett tätare samarbete med Canon och börjar sälja de nya uv-planskrivarna Arizona. Color Systems har flera varumärken i säljportföljen, exempelvis Roland DG, Canon...

H-tryck satsar på nya intäktskällor

Signprint.se - Homepage 04.02.2020 01:43:40 Nyhet
H-tryck letar nya intressanta produkter att producera och marknadsföra. Framställning av pappersbägare med möjlighet till tryck är det senaste, och snart ska produktionen av papperssugrör dra igång. R...

Mellanår för Kph Trycksaksbolaget

Signprint.se - Homepage 03.02.2020 02:43:12 Nyhet
Uppsalatryckeriet känner av en vikande marknad och försäljning men rörelseresultatet stiger och företaget ser med tillförsikt på framtiden med nya digitala lösningar. I den senaste årsredovisningen so...