Lidköpings kommun

Org.nr 212000-1694
Skaragatan 8, 531 32 Lidköping

Media

Sök efter "Lidköpings kommun"

Alla länkar är till externa källor

Låt oss se byggkranar i Framnässtaden

Nya Lidköpings-Tidningen   29.05.2020 10:22:18 Nyhet
Vi Moderater har sedan valet 2018 med glädje sett hur både debatten och kommunens fokus har flyttats från hamnstaden till Framnässtaden. Detta tycker vi är oerhört positivt. Vår utgångspunkt är att de...

Mårten Schultz:Fallet med eleven som lyftes bort känns ovanligt öppet

Svenska Dagbladet - Första sidan 28.05.2020 12:41:10 Nyhet
Vilket våld får skolpersonal använda sig av för att hantera en ordningsstörning i skolan? Frågan prövas nu av Högsta domstolen (HD). Skolinspektionen har överklagat ett mål rörande kränkande behandlin...

Två nya dödsfall på äldreboende i Lidköping

Nya Lidköpings-Tidningen   22.05.2020 08:53:24 Nyhet
Ytterligare två äldre har avlidit i covid-19 på ett äldreboende i Lidköpings kommun.

Rättvis spegling

Nya Lidköpings-Tidningen   20.05.2020 01:47:38 Nyhet
I fredagens NLT står att läsa att politikerna i Lidköpings kommun höjer sina löner. Frida Nilsson (C) tycker att en deltidslön på 43 348 kr är rättvis lön i förhållande till det arbete hon utför. Har ...

Ytterligare en död - nu införs visir i Lidköping

Nya Lidköpings-Tidningen   19.05.2020 08:26:27 Nyhet
Under tisdagen rapporterades om ytterligare en avliden brukare på det äldreboende i kommunen som har flest konstaterade fall av covid-19.

Vi fortsätter följa myndigheterna

Nya Lidköpings-Tidningen   18.05.2020 05:49:20 Nyhet
Svar på insändare Kommunen följer vetenskapen publicerad i NLT 2020-05-11 Hej Ove! Det är medarbetarna på NLT som sätter rubrikerna i tidningen, så vilka delar som de väljer att lyfta och hur de välje...

Två nya döda - och corona på ytterligare ett boende: "Vi lyckas inte hålla smittan borta"

Nya Lidköpings-Tidningen   18.05.2020 05:47:32 Nyhet
Två avlidna och fem nya smittade fall i covid-19. Det har varit en dyster helg för äldreomsorgen i Lidköping.

Kommunpolitiker gör sitt yttersta för sin kommun?

Nya Lidköpings-Tidningen   15.05.2020 04:16:53 Nyhet
Hur kan det vara så att stadskassan blir mindre, bidragen färre, sparkraven drastiska, arbetslösheten stiger, företag går under - men politikers löner stiger... Det finns inte pengar att ha kvar den l...

Privata dagbarnvårdare i Lidköping

skaraborgsbygden - Frontpage 11.05.2020 01:18:43 Nyhet
När Lidköpings kommun nu lägger ner sin dagbarnvårdarverksamhet så väljer Helena Lindblom, Örslösa, och Susanna Axelsson, Väla, att driva sin verksamhet privat regi.

Föräldrar som håller barn hemma riskerar vite

News55 - Homepage 09.05.2020 01:57:51 Nyhet
Föräldrar i Lidköpings kommun som håller sina barn hemma från skolan riskerar vite.