NP3 Fastigheter AB

Org.nr 556749-1963
Gärdevägen 5A 5 A, 856 50 Sundsvall

Media

Sök efter "NP3 Fastigheter AB"

Alla länkar är till externa källor

NP3 lanserar ett certifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor

CisionWire - SE - Nyheter 28.09.2021 01:17:53 Nyhet
NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har för avsikt att under början av oktober 2021 lansera ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor. Löptiden kommer att...

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2022

CisionWire - SE - Nyheter 20.09.2021 03:45:04 Nyhet
Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 4 maj 2021 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2022 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre röstmässigt störs...

NP3 förvärvar fastigheter om 251 miljoner kronor och genomför en riktad emission av preferensaktier

CisionWire - SE - Nyheter 15.09.2021 06:06:44 Nyhet
NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har via dotterbolag ingått avtal om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 251 miljoner kronor fr...

Emilshus genomför en riktad nyemission av preferensaktier och teckningsoptioner om cirka 150 mkr

CisionWire - SE - Nyheter 01.07.2021 04:35:12 Nyhet
Styrelsen i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har i dag den 30 juni 2021, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 23 juni 2021, beslutat om en rikta...

Miljardaffär i Skellefteå

Svenska Dagbladet - Första sidan 25.06.2021 12:28:16 Nyhet
Kommunägda Skellefteå industrihus säljer merparten av sitt fastighetsbestånd till NP3 fastigheter, enligt ett pressmeddelande. Affären omfattar verksamhetslokaler om 135 000 kvadratmeter som säljs för...

Miljardaffär i Skellefteå

Norra Skåne - Ekonomi 24.06.2021 12:59:41 Nyhet
Kommunägda Skellefteå industrihus säljer merparten av sitt fastighetsbestånd till NP3 fastigheter, enligt ett pressmeddelande.

Skanska renoverar Finlandiahuset

Skånska Dagbladet - Front Page 24.06.2021 11:22:11 Nyhet
Ekonomi

Förenklingar införs för små kreditinstitut

Skånska Dagbladet - Front Page 24.06.2021 11:22:09 Nyhet
Ekonomi

Överenskommelse nås efter Suezhaveriet

Skånska Dagbladet - Front Page 24.06.2021 11:21:37 Nyhet
Ekonomi