Sjöbo Elnät AB

Org.nr 556011-5510
Följ företag:
Ommavägen 26, 275 33 Sjöbo

Sjöbo Elnät AB är ett av Sjöbo kommun helägt nätbolag som ansvarar för distribution av el inom större delen av Sjöbo kommun, ca 7900 kunder. Elen mottages i en 130/20 kV-station belägen omedelbart söder om Sjöbo tätort där E.ON via sin 130 kV regionledning levererar elen. I denna mottagningsstation transformeras spänningen ner från 130 kV till 20 kV. Via våra fem fördelningsstationer fördelas elen ut i distributionsområdet, SJB. De orter inom kommunen som inte ingår i bolagets distributionsområde är bl a Blentarp, Lövestad, Klasaröd och Röddinge.

Media

Sök efter "Sjöbo Elnät AB"

Alla länkar är till externa källor

Två nya yrkeshögskoleutbildningar i Lund

MyNewsDesk.com - SE - vuxenutbildning 09.04.2019 03:33:51 Nyhet
Energibranschen behöver mer personal för arbete inom elnätet. Skånska Energi har därför tillsammans med Teknikhögskolan och flera andra skånska energiaktörer som Kraftringen, Ystad Energi, Landskrona ...

Rekordvinster för kommunala bolag

Skånska Dagbladet - Front Page - RSS 08.03.2019 11:53:38 Nyhet
SJÖBO Kommunen gick inte med vinst förra året. Betydligt bättre gick det för Sjöbos kommunägda bolag, Sjöbohem och Sjöbo elnät, som båda visar rekordvinster.