Statens Jordbruksverk

Org.nr 202100-4151
Vallgatan 8, 553 16 Jönköping

Media

Sök efter "Statens Jordbruksverk"

Alla länkar är till externa källor

Satsningar på miljöteknik för klimatomställningen i årets budgetproposition

CisionWire - SE - Nyheter 15.09.2020 06:16:12 Nyhet
Sverige behöver minska utsläppen för att nå målet om nettonollutsläpp senast 2045 och negativa utsläpp därefter. Det är mycket svårt att nå nettonollutsläpp enbart genom utsläppsminskningar av växthus...