Weland Stål AB

Org.nr 556141-3120
Industriv. 1, 523 90 Ulricehamn

Weland Stål är en ledande leverantör av produkter för taksäkerhet och utrymning. I vårt sortiment ingår även räcken, solpanelsfästen samt plåtbearbetningstjänster. Vårt löfte är att leverera pålitliga svensktillverkade produkter med lång livslängd. Vår styrka är vår produktutveckling och täta kontakt med våra kunder. Med lång erfarenhet och bred kompetens kan vi tillgodose kundens behov. Visa mer Visa mindre

Media

Sök efter "Weland Stål AB"

Alla länkar är till externa källor

Enrad AB genomför riktad emission av konvertibler om 15 miljoner kronor

CisionWire - SE - Nyheter 29.03.2022 12:35:41 Nyhet
Styrelsen för Enrad AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från senaste årsstämman den 6 maj 2021 beslutat att genomföra en emission av konvertibler om 15 000 000 kr med avvikelse från aktieägarnas f...

Bokslutskommuniké januari-december 2021

CisionWire - SE - Nyheter 25.02.2022 12:15:44 Nyhet
Likviditetssituationen Problemen med långa och osäkra leveranstider på material, särskilt elektronikkomponenter fortgår. Det ställer krav på säkerhetslager med högre lagernivåer än normalt för att säk...

Heliospectra genomför kvittningsemissioner om sammanlagt cirka 13,1 MSEK

CisionWire - SE - Nyheter 25.02.2022 10:02:46 Nyhet
(Göteborg, Sverige, 25e februari 2022, kl 09:00) Styrelsen för Heliospectra AB (publ) (”Bolaget” eller ”Heliospectra”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2021, beslutat om...

Heliospectra upptar kortfristigt lån om cirka 17 miljoner kronor från tre huvudägare

CisionWire - SE - Nyheter 25.01.2022 01:48:42 Nyhet
Göteborg, Sverige, 25 januari, 2022 Heliospectra AB (publ), har beslutat att uppta kortfristigt lån om sammanlagt 17 025 000 kronor från huvudägarna Weland Stål AB, ADMA Förvaltnings AB och Corespring...