Proff
Proff

Aktiebolaget Gyllensvaans Möbler

businessId556122-6811
CompanyPage.phoneLabel0515-864 00
CompanyPage.addressLabelStorgatan 6, 521 95 Kättilstorp

AuthorisedSignatoryCard.title

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas var för sig av

ledamöterna

TopShareholders.title

Aktiebolaget Gyllensvaans Möbler har 7 ägare

TopShareholder.topShareholder

  • 1. Mats Roland Gyllensvaan
  • 2. Nils Erik Gyllensvaan
  • 3. Karin Sofia Gyllensvaan

Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.

Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig ägande som verklig huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra europeiska europeiska länder. Kontakta oss för för att få veta mer om europeisk bolagsinformation.

Mer info om Valu8 Ägarinformation
Källa: Valu8

CorporateStructure.CorporateStructureDetailsCard.title

CorporateStructure.CorporateStructureDetailsCard.isPartOfGroupWith
CorporateStructure.CorporateStructureDetailsCard.numberOfSubsidiaries
CorporateStructure.CorporateStructureDetailsCard.infoText

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title