Proff

Aktiebolaget Gyllensvaans Möbler

Org.nr556122-6811
AdressStorgatan 6, 521 95 Kättilstorp

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 3683 3343 2033 1173 013
Löner övriga95 76792 22286 69891 55786 880

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 346 4701 023 665868 848855 332892 321
Avskrivningar och nedskrivningar−30 117−32 148−33 606−33 613−30 486
Summa rörelsekostnader−1 234 108−939 785−801 178−826 650−847 088
Rörelseresultat efter avskrivningar112 36283 88067 66928 68245 233
Utdelningar10 00010 00010 00010 00010 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter17 1598 6427 07510 01112 789
Räntekostnader och liknande resultatposter−1 458−6−449−2 305−5 766
Resultat efter finansiella tillgångar128 06292 51673 77936 38852 256
Resultat före skatt113 52285 96769 65542 14959 044
Skatt på årets resultat−22 371−17 959−14 949−9 758−13 193
Årets resultat91 15168 00854 70632 39145 851

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar151 580166 027181 950189 764185 281
Finansiella anläggningstillgångar87 46899 46899 468141 427159 588
Summa anläggningstillgångar239 048265 495281 418331 191344 869
Färdiga varor och handelsvaror179 435113 27275 139110 619111 235
Kundfordringar112 99696 42075 89855 41865 345
Kassa och bank239 886195 985209 635150 221142 339
Summa omsättningstillgångar607 054475 761421 961350 136399 317
Summa tillgångar846 102741 256703 379681 327744 186
Summa fritt eget kapital550 045488 894450 886406 180383 789
Summa eget kapital552 445491 294453 286408 580386 189
Summa avsättningar4141414141
Summa långfristiga skulder00041 95982 331
Leverantörsskulder67 74332 17639 61439 66940 948
Summa kortfristiga skulder107 20678 05184 73169 550108 667
Summa eget kapital och skulder846 102741 256703 379681 327744 186
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Aktiebolaget Gyllensvaans Möbler

Org.nr 556122-6811

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter