Proff

AB Dagens Nyheter

Org.nr556246-8172
AdressGjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD200325-0-
Löner övriga157 161155 624149 986134 000127 582

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 382 6761 371 6031 344 4731 378 0001 450 052
Avskrivningar och nedskrivningar−1 547−1 660−2 359−3 000−3 557
Summa rörelsekostnader−1 174 587−1 138 674−1 443 030−1 303 000−1 444 826
Rörelseresultat efter avskrivningar208 089232 929−98 55777 0005 226
Utdelningar40 00065 000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter2 3692 79842 88202 787
Räntekostnader och liknande resultatposter−326−474−2 958−10 000−10 839
Resultat efter finansiella tillgångar210 077234 263−58 63350 000−3 266
Resultat före skatt28 152−24 497−58 714−31 0009 047
Skatt på årets resultat−5 4095 184160438
Årets resultat22 743−19 313−58 698−31 0009 485

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3 6062 2793 2243 0006 040
Finansiella anläggningstillgångar23 55544 63138 28350 00032 504
Summa anläggningstillgångar27 16146 91041 50754 00038 544
Färdiga varor och handelsvaror1 6930000
Kundfordringar14 30532 80334 17650 00064 507
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar592 593744 761563 003759 000879 383
Summa tillgångar619 754791 671604 510812 000917 927
Summa fritt eget kapital59 730101 987121 301180 000211 416
Summa eget kapital119 730161 987181 301240 000271 416
Summa avsättningar17 83518 61316 84997 000230 486
Summa långfristiga skulder4 37215 31215 16215 0000
Leverantörsskulder20 62529 13519 18021 00062 049
Summa kortfristiga skulder477 817595 759390 734460 000415 465
Summa eget kapital och skulder619 754791 671604 510812 000917 927
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

AB Dagens Nyheter

Org.nr 556246-8172

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter