Proff

ACRE Skogstjänst AB

God kreditvärdighet

God kreditvärdighet

Org.nr556646-6065

VÅRA TJÄNSTER
Vi är ett tjänsteföretag som arbetar mot statliga och kommunala uppdragsgivare samt privatpersoner och aktörer i det privata näringslivet.

VI ÄR ETT FÖRETAG MED FEM AFFÄRSOMRÅDEN:

-Underhåll kraft anläggning & järnväg
-Konsulttjänster skog & träd
-Arboristtjänster
-Stängsel & områdesskydd
-Besiktning från mark & luft

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-02
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-03-01

2018-01-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-02-28

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning0001 800235

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning37 02318 80614 63918 35114 378
Avskrivningar och nedskrivningar−427−329−404−488−292
Summa rörelsekostnader−34 896−18 448−13 887−16 562−12 357
Rörelseresultat efter avskrivningar2 1273587521 7912 020
Finansiella intäkter337165561
Finansiella kostnader−80−32−11−13−7
Resultat efter finansnetto2 0506977471 8332 074
Resultat före skatt1 0258236801 4141 631
Skatt på årets resultat−243−195−158−336−378
Årets resultat7826285221 0781 253

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2 1131 1901 8091 4031 256
Finansiella anläggningstillgångar001 4541 3121 336
Summa anläggningstillgångar2 1131 1903 2632 7152 593
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar3 9941 0291 8631 850581
Kassa och bank1 6331 7281 1471 0002 195
Summa omsättningstillgångar13 8009 2415 3295 7004 455
Summa tillgångar15 91310 4318 5928 4157 048
Summa fritt eget kapital3 6311 6911 0632 3411 498
Summa eget kapital3 7511 8111 1832 4611 618
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 064720445212170
Leverantörsskulder1 4551 6932 635565605
Summa kortfristiga skulder7 5095 3364 2743 1182 955
Summa eget kapital och skulder15 91310 4318 5928 4157 048
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

ACRE Skogstjänst AB

Org.nr 556646-6065

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7058201

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter