Proff

Actic Sverige AB

Org.nr556494-3388
AdressDrottning Kristinas Esplanad 12, 170 67 Solna
Del avActic AB

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--00-
Löner övriga155 742-164 430197 296199 948

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning553 092513 983615 773702 707730 984
Avskrivningar och nedskrivningar−35 264−35 079−36 136−58 537−53 742
Summa rörelsekostnader−588 021−584 521−570 716−687 536−678 267
Rörelseresultat efter avskrivningar−34 929−70 53845 05715 17152 717
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter834411 244−54 048−22 760
Räntekostnader och liknande resultatposter−5 363−2 876−420−3 119−2 378
Resultat efter finansiella tillgångar−39 471−73 57645 825−41 99627 579
Resultat före skatt−9 474−42 683−4 503−55 7931 909
Skatt på årets resultat75−109296−620−5 973
Årets resultat−9 399−42 792−4 207−56 413−4 064

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar42 95763 08273 25291 559128 111
Materiella anläggningstillgångar85 72784 04089 04990 88384 267
Finansiella anläggningstillgångar12 53112 45612 06511 76935 679
Summa anläggningstillgångar141 215159 578174 366194 211248 057
Färdiga varor och handelsvaror001 2841 7781 665
Kundfordringar16 51721 98610 98621 59326 283
Kassa och bank5 4341 1751 6111 1284 610
Summa omsättningstillgångar102 006201 089159 797154 70387 983
Summa tillgångar243 221360 667334 163348 914336 040
Summa fritt eget kapital42 8826 28134 07312 76514 177
Summa eget kapital43 4826 88134 67313 36514 777
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder25 18637 97950 70345 53042 449
Summa kortfristiga skulder166 452307 143234 697288 622265 452
Summa eget kapital och skulder243 221360 667334 163348 914336 040
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Actic Sverige AB

Org.nr 556494-3388

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter