Proff

Adahl Samhällsplanering AB

Org.nr556971-9668
AdressOla hanssonsgatan 3 A, 217 59 Malmö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning67258277306436
Avskrivningar och nedskrivningar−7−7−7−7−7
Summa rörelsekostnader−84−118−94−123−95
Rörelseresultat efter avskrivningar−17140183183340
Föreslagen utdelning100100100190198
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−17140182183340
Resultat före skatt118140134243255
Skatt på årets resultat−26−29−31−55−57
Årets resultat92111103188198

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar07142128
Finansiella anläggningstillgångar435435435435435
Summa anläggningstillgångar435442449456463
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar0755239110
Kassa och bank162270289361407
Summa omsättningstillgångar219409363437518
Summa tillgångar654851812894981
Summa fritt eget kapital108116105191201
Summa eget kapital158166155241251
Summa avsättningar435435435435435
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder22095
Summa kortfristiga skulder13674082100
Summa eget kapital och skulder654851812894981
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Adahl Samhällsplanering AB

Org.nr 556971-9668

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter