Proff

Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Org.nr556527-4361
AdressBornvägen 2, 822 30 Alfta

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 5861 2801 31200
Löner övriga26 57425 14524 69300

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning149 803144 232142 878143 245142 774
Avskrivningar och nedskrivningar--−16 654−15 450−23 489
Summa rörelsekostnader00−128 671−132 248−129 675
Rörelseresultat efter avskrivningar12 7797 90614 20710 99713 099
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter6411010710640
Räntekostnader och liknande resultatposter−7 223−7 297−8 107−6 897−7 210
Resultat efter finansiella tillgångar4 7207196 2073 1624 960
Resultat före skatt5 2661 6197 2786 7505 385
Skatt på årets resultat−2 390−431−1 321−2 365−1 181
Årets resultat2 8761 1885 9574 3854 204

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar493 974481 332475 815471 240433 911
Finansiella anläggningstillgångar788513501531369
Summa anläggningstillgångar494 762481 845476 316471 771434 280
Färdiga varor och handelsvaror116137147116122
Kundfordringar11 8885 5772 5493 3571 940
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar26 40538 09020 07625 94529 764
Summa tillgångar521 167519 935496 392497 716464 044
Summa fritt eget kapital96 57293 69492 50886 55282 166
Summa eget kapital108 441105 563104 37798 42194 035
Summa avsättningar8 0245 7585 5734 7402 374
Summa långfristiga skulder360 000360 000340 000344 000323 000
Leverantörsskulder10 00512 75714 11916 22812 401
Summa kortfristiga skulder36 20139 56636 49639 53930 030
Summa eget kapital och skulder521 167519 935496 392497 716464 044
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Org.nr 556527-4361

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter