Proff

Alingsås Hälsostudio Holding Aktiebolag

Org.nr556634-4759
AdressKOLAVÄGEN 2 A, 441 55 Alingsås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122021-062020-062019-06
Startdatum

2022-01-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2022-122021-122021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00-00
Löner övriga00-00

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader0−25−11−6−1
Rörelseresultat efter avskrivningar0−25−11−6−1
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter001411 8190
Räntekostnader och liknande resultatposter−3800−2−7
Resultat efter finansiella tillgångar−38−251301 812−8
Resultat före skatt−1−251301 812162
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−1−251301 812162

BALANSRÄKNING

2022-122021-122021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar1 8601 8601 8601 7190
Summa anläggningstillgångar1 8601 8601 8601 7190
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank01111110
Summa omsättningstillgångar101111110
Summa tillgångar1 8711 8721 8721 7310
Summa fritt eget kapital1 736311311181−1 630
Summa eget kapital1 856431431301−1 510
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder01 4251 4251 4191 321
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder15151510190
Summa eget kapital och skulder1 8711 8721 8721 7310
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Alingsås Hälsostudio Holding Aktiebolag

Org.nr 556634-4759

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter