Proff

Apoteket AB

Org.nr556138-6532
AdressDalvägen 12, 169 56 Solna

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD29 00030 000-21 000-
Löner övriga1 338 0001 288 000-1 395 0001 381 000
Föreslagen utdelning199 000449 0000140 000230 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning21 297 00019 786 00019 541 00020 324 00020 092 000
Avskrivningar och nedskrivningar−159 000−164 000−161 000−140 000−134 000
Summa rörelsekostnader−20 700 000−19 162 000−18 972 000−19 803 000−19 426 000
Rörelseresultat efter avskrivningar597 000624 000569 000521 000666 000
Finansiella intäkter20 000−1 000015 0000
Finansiella kostnader−5 000−3 000−4 000−4 000−5 000
Resultat efter finansnetto612 000620 000565 000532 000661 000
Resultat före skatt609 000609 000529 000545 000556 000
Skatt på årets resultat−131 000−131 000−116 000−113 000−130 000
Årets resultat478 000478 000413 000432 000426 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar100 00080 00080 00038 00040 000
Materiella anläggningstillgångar441 000469 000526 000522 000440 000
Finansiella anläggningstillgångar170 000170 000146 000112 000119 000
Summa anläggningstillgångar711 000719 000752 000672 000599 000
Färdiga varor och handelsvaror1 398 0001 346 0001 645 0001 636 0001 630 000
Kundfordringar1 375 0001 351 0001 166 0002 074 0002 265 000
Kassa och bank460 000399 000254 000110 000147 000
Summa omsättningstillgångar5 321 0005 134 0004 540 0004 846 0005 051 000
Summa tillgångar6 032 0005 853 0005 292 0005 518 0005 650 000
Summa fritt eget kapital2 186 0002 157 0001 679 0001 266 0001 064 000
Summa eget kapital2 396 0002 367 0001 889 0001 476 0001 274 000
Summa avsättningar5 0003 0003 0005 00014 000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder2 071 0001 910 0001 816 0001 839 0001 945 000
Summa kortfristiga skulder2 416 0002 271 0002 193 0002 866 0003 171 000
Summa eget kapital och skulder6 032 0005 853 0005 292 0005 518 0005 650 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Apoteket AB

Org.nr 556138-6532

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter