Proff

Assa ABloy Entrance Systems Idds AB

Org.nr556071-8149
AdressLodjursgatan 10, 261 44 Landskrona

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0--0-
Löner övriga110 70190 90079 06482 43753 361
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 437 9362 083 6841 685 1641 646 7022 552 124
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−2 718 632−1 898 915−1 393 679−1 447 130−2 467 170
Rörelseresultat efter avskrivningar−280 697184 769291 485199 57284 954
Finansiella intäkter254 756281 064257 418−15 226271 688
Finansiella kostnader−984−64−65−68−88
Resultat efter finansnetto−26 925465 769548 838184 278356 554
Resultat före skatt260 578284 840255 499−20 722266 028
Skatt på årets resultat−5 810−5 023−3 016−3 274−2 034
Årets resultat254 768279 817252 483−23 996263 994

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1 556 00269 92338 36923 8455 788
Materiella anläggningstillgångar9891 0391 0391 1371 325
Finansiella anläggningstillgångar1 923 6991 912 1101 645 8511 623 1721 841 266
Summa anläggningstillgångar3 480 6901 983 0721 685 2591 648 1541 848 379
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar14 94511 4742 2013 33917 777
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar125 324634 903639 392209 703445 959
Summa tillgångar3 606 0142 617 9752 324 6511 857 8572 294 338
Summa fritt eget kapital2 498 4612 281 2432 071 3481 588 3012 062 297
Summa eget kapital2 795 9332 541 1652 261 3471 778 3002 252 296
Summa avsättningar17 35517 04815 26617 8381 375
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder23 09613 52913 82015 7989 545
Summa kortfristiga skulder364 87959 76248 03861 91240 860
Summa eget kapital och skulder3 606 0142 617 9752 324 6511 857 8572 294 338
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Assa ABloy Entrance Systems Idds AB

Org.nr 556071-8149

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter