Proff

Astrazeneca AB

Org.nr556011-7482
AdressPepparedsleden 1, 431 53 Mölndal

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga5 032 0004 640 0004 328 0004 042 0003 758 000
Föreslagen utdelning10 500 0000000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning166 712 000115 524 000112 804 00091 002 00072 686 000
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−143 693 000−96 062 000−81 438 000−65 159 000−46 287 000
Rörelseresultat efter avskrivningar23 019 00019 462 00031 366 00025 843 00026 399 000
Finansiella intäkter−42 158 0004 027 0005 754 00012 261 0008 771 000
Finansiella kostnader−1 523 000−468 000−999 000−668 000−431 000
Resultat efter finansnetto−20 662 00023 021 00036 121 00037 436 00034 739 000
Resultat före skatt−23 093 00016 731 00028 543 00029 951 00024 819 000
Skatt på årets resultat−5 882 000−3 640 000−7 560 000−5 243 000−4 363 000
Årets resultat−28 975 00013 091 00020 983 00024 708 00020 456 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar34 649 00037 177 00039 891 00044 286 00031 109 000
Materiella anläggningstillgångar15 683 00014 736 00014 686 00014 227 00013 310 000
Finansiella anläggningstillgångar185 972 000232 197 000238 582 000229 203 000228 499 000
Summa anläggningstillgångar236 304 000284 110 000293 159 000287 716 000272 918 000
Färdiga varor och handelsvaror12 174 00014 718 00011 497 0009 801 0006 537 000
Kundfordringar4 939 0003 549 0002 031 0002 279 0001 356 000
Kassa och bank91 000160 000230 000239 000183 000
Summa omsättningstillgångar33 759 00031 955 00023 934 00022 954 00018 431 000
Summa tillgångar270 063 000316 065 000317 093 000310 670 000291 349 000
Summa fritt eget kapital156 481 000206 456 000210 315 000208 832 000200 924 000
Summa eget kapital159 334 000209 309 000213 168 000211 685 000203 777 000
Summa avsättningar5 391 0001 956 0002 055 0002 180 0001 748 000
Summa långfristiga skulder13 497 00017 576 00015 924 00024 323 00022 172 000
Leverantörsskulder3 368 0004 142 0002 659 0002 716 0002 132 000
Summa kortfristiga skulder24 951 00020 259 00023 722 00015 454 00012 609 000
Summa eget kapital och skulder270 063 000316 065 000317 093 000310 670 000291 349 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Astrazeneca AB

Org.nr 556011-7482

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter