Proff

Atlantis Spa AB

Org.nr556513-1470

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning36 42028 85827 86229 66736 793
Avskrivningar och nedskrivningar−322−403−326−276−1 928
Summa rörelsekostnader−35 722−29 031−26 008−26 769−35 161
Rörelseresultat efter avskrivningar697−1741 8552 8991 633
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter16215110155
Räntekostnader och liknande resultatposter−20−4−70
Resultat efter finansiella tillgångar858−231 8612 9071 637
Resultat före skatt−142−231 8612 9071 637
Skatt på årets resultat00−402−628−370
Årets resultat−142−231 4592 2791 267

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar7539641 281821642
Finansiella anläggningstillgångar000370
Summa anläggningstillgångar7539641 281859642
Färdiga varor och handelsvaror175135215262210
Kundfordringar9031 023618948879
Kassa och bank87357 3728 6957 693
Summa omsättningstillgångar23 48318 23417 63817 46015 999
Summa tillgångar24 23619 19718 91918 31916 640
Summa fritt eget kapital9 2839 4259 4487 9895 710
Summa eget kapital10 48310 62510 6489 1896 910
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder7 7062 8362 9471 6531 750
Summa kortfristiga skulder13 7538 5728 2719 1319 731
Summa eget kapital och skulder24 23619 19718 91918 31916 640
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Atlantis Spa AB

Org.nr 556513-1470

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter