Proff

Atlas Copco Power Technique c/o Atlas Copco Compressor AB

Org.nr556155-2794

Vårt uppdrag är att skapa hållbar, lönsam, inkluderande tillväxt. Det handlar om att vara det första företaget våra kunder, medarbetare och andra intressenter tänker på, och sedan också väljer. Det är så vi säkerställer den finansiella stabilitet som behövs för att kunna investera i ny kunskap och fortsätta göra tekniska framsteg.

 

På vilket sätt behövs vår innovationskraft? Vilken påverkan har vi på samhället och vart är vi på väg? Vårt syfte beskriver just detta och inkluderar alla våra företag och varumärken. För oss handlar det om att utveckla idéer och teknologier som hjälper kunder att växa och driva samhället framåt; det är så vi bidrar vi till en hållbar framtid.

 

Vårt första uppdrag efter att företaget grundades var att tillverka utrustning som användes för att bygga och driva järnvägsnäten. Dessa kom i sin tur att revolutionera både handel och kommunikation, världen kastades in i en ny epok. Sedan dess har vi fortsatt att ta fram lösningar som bidrar till att tillgodose samhällets behov i nära samarbete med våra kunder. Ergonomi, säkerhet och energieffektivitet är några av de områden där vi skapar stora framsteg som gynnar våra kunder och bidrar till en hållbar utveckling.

 

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 8591 5204 4782 4182 150
Löner övriga130 097117 690107 761103 851105 590
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 335 2671 272 8591 060 851917 112982 172
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−1 270 084−1 217 021−999 247−878 439−941 601
Rörelseresultat efter avskrivningar65 18355 83861 60438 67340 571
Finansiella intäkter2 9051 3981 407239928
Finansiella kostnader−2 983−581−218−3 756−445
Resultat efter finansnetto65 10556 65562 79335 15641 054
Resultat före skatt−1 083−998−94535 5852 436
Skatt på årets resultat−700−7−7 744−963
Årets resultat−1 153−998−95227 8411 473

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar003 0796 77310 467
Materiella anläggningstillgångar3 0332 8252 2022 6902 462
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar3 0332 8255 2819 46312 929
Färdiga varor och handelsvaror155 258115 779120 18883 97069 573
Kundfordringar189 953181 327123 510128 750140 699
Kassa och bank93504200
Summa omsättningstillgångar492 934406 240371 788305 469308 048
Summa tillgångar495 967409 065377 069314 932320 977
Summa fritt eget kapital35 80936 96237 96038 91211 071
Summa eget kapital43 00944 16245 16046 11218 271
Summa avsättningar26 47013 0064 9364 4755 031
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder16 28113 77215 6249 28711 809
Summa kortfristiga skulder424 998353 595325 220262 998295 899
Summa eget kapital och skulder495 967409 065377 069314 932320 977
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Atlas Copco Power Technique c/o Atlas Copco Compressor AB

Org.nr 556155-2794

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7060281

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter