Proff

Avarn Security AB

Org.nr556256-8138
AdressVästberga Allé 11, 126 30 Hägersten

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 4582 6942 2522 1771 891
Löner övriga1 903 2521 658 5091 221 263948 793866 844

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 172 6042 784 6862 051 9921 553 3571 456 558
Avskrivningar och nedskrivningar−43 318−41 231−18 462−18 749−18 544
Summa rörelsekostnader−3 119 639−2 654 324−2 096 996−1 594 591−1 452 146
Rörelseresultat efter avskrivningar52 965130 361−45 004−41 2344 412
Föreslagen utdelning070 000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter10 3204 9174 6694 468697
Räntekostnader och liknande resultatposter−2 688−1 138−1 211−1 991−383
Resultat efter finansiella tillgångar60 597134 141−41 546−38 7574 726
Resultat före skatt38 29084 14121 383−38 569−8 321
Skatt på årets resultat−9 139−25 6693 1337 8031 083
Årets resultat29 15158 47224 516−30 766−7 238

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar95 972122 808142 99914 63518 435
Materiella anläggningstillgångar39 97832 79730 17228 41838 768
Finansiella anläggningstillgångar5 0584 4846 2453 1122 362
Summa anläggningstillgångar141 008160 089179 41646 16559 565
Färdiga varor och handelsvaror3 3061640419718
Kundfordringar532 294410 003318 14481 942143 040
Kassa och bank6 2141 3901 8881 6564 725
Summa omsättningstillgångar1 110 202833 969716 657476 664495 096
Summa tillgångar1 251 210994 058896 073522 829554 661
Summa fritt eget kapital75 878116 72758 25533 74064 586
Summa eget kapital82 405123 25464 78240 26771 033
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder75 79242 498113 04023 12519 485
Summa kortfristiga skulder1 097 305820 804831 291482 562483 440
Summa eget kapital och skulder1 251 210994 058896 073522 829554 661
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Avarn Security AB

Org.nr 556256-8138

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter