Proff

BR Hörlings Bilservice AB

Org.nr556717-5962
AdressJägarvallsvägen 6 C, 584 22 Linköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning0000400

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 8916 6026 5486 4086 485
Avskrivningar och nedskrivningar−54−37−33−46−73
Summa rörelsekostnader−5 663−5 470−5 270−5 317−5 559
Rörelseresultat efter avskrivningar1 2271 1331 2771 091926
Finansiella intäkter20000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto1 2291 1331 2771 091925
Resultat före skatt1 0549381 088888827
Skatt på årets resultat−227−204−237−197−190
Årets resultat827734851691637

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar411302163196242
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar411302163196242
Färdiga varor och handelsvaror6351576050
Kundfordringar1891821339776
Kassa och bank4 1683 8803 8783 4213 005
Summa omsättningstillgångar4 5144 2304 1663 6833 240
Summa tillgångar4 9254 5324 3293 8793 482
Summa fritt eget kapital2 0951 9181 8341 6331 342
Summa eget kapital2 1952 0181 9341 7331 442
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder299234289185211
Summa kortfristiga skulder760719795735832
Summa eget kapital och skulder4 9254 5324 3293 8793 482
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

BR Hörlings Bilservice AB

Org.nr 556717-5962

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter