Proff

Bra El & Energiteknik i Luleå AB

Org.nr556767-5235
AdressBlomgatan 17 A, 973 31 Luleå

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning500016500

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 6533 3133 8923 2063 140
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−3 963−3 214−3 324−3 254−2 977
Rörelseresultat efter avskrivningar68999568−48163
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−3−3−4−3−3
Resultat efter finansnetto68696564−51160
Resultat före skatt53695364−51160
Skatt på årets resultat−113−22−710−36
Årets resultat42373293−51124

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar413458410321282
Kassa och bank723305696280225
Summa omsättningstillgångar1 8661 1541 465872876
Summa tillgångar1 8661 1541 465872876
Summa fritt eget kapital851428520227361
Summa eget kapital951528620327461
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder245199376203144
Summa kortfristiga skulder655515735545415
Summa eget kapital och skulder1 8661 1541 465872876
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Bra El & Energiteknik i Luleå AB

Org.nr 556767-5235

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter