Proff

Byggrenommé AB

Org.nr556784-8675
AdressStensötegången 154, 135 35 Tyresö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning1050000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning450654563470461
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−335−565−550−394−508
Rörelseresultat efter avskrivningar115891377−46
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto115891377−46
Resultat före skatt109891369−46
Skatt på årets resultat−40−3−50
Årets resultat105891064−46

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00060
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00060
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar310205271181
Kassa och bank11783159134159
Summa omsättningstillgångar427288194251160
Summa tillgångar427288194257160
Summa fritt eget kapital19713341651
Summa eget kapital297233141165101
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0200300
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder124755311459
Summa eget kapital och skulder427288194257160
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Byggrenommé AB

Org.nr 556784-8675

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter