Proff

Åhléns AB

Org.nr556797-8126
AdressDalagatan 100, 113 43 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2023-04-30

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2023-042021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD9 2677 7227 7438 88310 864
Löner övriga860 366590 753628 459715 248736 555

RESULTATRÄKNING

2023-042021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 807 3164 494 1634 254 5425 001 0174 892 259
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−14 324−6 584000
Rörelseresultat efter avskrivningar−397 855−137 430−270 046−78 221−153 706
Föreslagen utdelning3 5000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter11 69593152 54643 610710
Räntekostnader och liknande resultatposter−20 409−7 281−6 800−10 152−5 321
Resultat efter finansiella tillgångar−406 569−157 780−230 069−44 763−158 317
Resultat före skatt−406 569−10 69954 64542 340−33 042
Skatt på årets resultat−1 767−1 649−1 273−1 2736 211
Årets resultat−408 336−12 34853 37241 067−26 831

BALANSRÄKNING

2023-042021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar259 822321 602259 665234 610190 427
Materiella anläggningstillgångar231 893149 349181 898197 518228 429
Finansiella anläggningstillgångar30 44239 19229 41724 4259 172
Summa anläggningstillgångar522 157510 143470 981456 553428 028
Färdiga varor och handelsvaror862 755858 249955 889987 928995 928
Kundfordringar37 61275 39556 10984 93270 308
Kassa och bank889 888476 015164 583109 332103 272
Summa omsättningstillgångar2 051 5631 779 5031 675 4851 588 3621 582 842
Summa tillgångar2 573 7202 289 6452 146 4662 044 9152 010 870
Summa fritt eget kapital648 275931 195943 544890 172849 105
Summa eget kapital648 375931 295943 644890 272849 205
Summa avsättningar59 19859 55462 49565 5470
Summa långfristiga skulder67 5670000
Leverantörsskulder393 611514 277417 690406 163453 357
Summa kortfristiga skulder1 798 5791 298 7961 140 3271 089 0961 161 665
Summa eget kapital och skulder2 573 7202 289 6452 146 4662 044 9152 010 870
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Åhléns AB

Org.nr 556797-8126

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter