Proff

Öob Aktiebolag

Org.nr556439-8120
AdressBorgmästaregatan 23, 596 34 Skänninge

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga305 128329 682333 341328 205319 382

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 060 1773 889 0794 176 8024 008 5933 958 428
Avskrivningar och nedskrivningar−29 502−29 975−30 027−32 449−36 672
Summa rörelsekostnader−3 999 597−3 826 983−4 114 033−3 965 942−3 918 774
Rörelseresultat efter avskrivningar60 58062 09662 76942 65139 654
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1 3993097013
Räntekostnader och liknande resultatposter−1 381−596−540−234−104
Resultat efter finansiella tillgångar60 59861 80962 23642 41739 563
Resultat före skatt9 91813 27510 647−1 398−2 102
Skatt på årets resultat−2 129−2 893−2 6510−95
Årets resultat7 78910 3827 996−1 398−2 197

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar13 21014 32715 39217 3736 059
Materiella anläggningstillgångar68 18477 06275 69165 03374 886
Finansiella anläggningstillgångar198 835191 1534 4464 6604 660
Summa anläggningstillgångar280 229282 54295 52987 06685 605
Färdiga varor och handelsvaror519 495459 760463 139446 312412 791
Kundfordringar44 82842 80942 03048 86269 340
Kassa och bank12 50713 68119 380674 696467 599
Summa omsättningstillgångar673 850600 411619 6941 259 9771 032 815
Summa tillgångar954 079882 953715 2231 347 0431 118 420
Summa fritt eget kapital139 437131 648121 26685 19786 595
Summa eget kapital139 557131 768121 38685 31786 715
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder179 956139 973132 930119 749117 083
Summa kortfristiga skulder778 513719 842568 0271 242 3061 012 031
Summa eget kapital och skulder954 079882 953715 2231 347 0431 118 420
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Öob Aktiebolag

Org.nr 556439-8120

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter