Proff

Carpenter Engineered Foams Sweden AB

Org.nr556152-2748
AdressSödra Storgatan 50, 332 33 Gislaved

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----519
Löner övriga60 97462 02565 26763 87862 880

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning539 651448 235475 785519 148494 929
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−4 741−20 657−25 096−21 881−27 054
Rörelseresultat efter avskrivningar38 18245 39544 17335 07716 901
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter24010 041031 254
Räntekostnader och liknande resultatposter−165−232−702−778−1 700
Resultat efter finansiella tillgångar38 25755 20442 67533 99713 776
Resultat före skatt36 46043 63031 36627 49916 644
Skatt på årets resultat−7 084−7 482−7 015−6 383−3 855
Årets resultat29 37636 14824 35121 11612 789

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar6008546672 5054 389
Materiella anläggningstillgångar26 14629 52323 98521 74421 803
Finansiella anläggningstillgångar261 889261 652199 519199 752199 752
Summa anläggningstillgångar288 635292 029224 171224 001225 943
Färdiga varor och handelsvaror64 67353 23844 74858 27451 034
Kundfordringar54 35150 69640 21748 67940 853
Kassa och bank389379961139776
Summa omsättningstillgångar153 854130 650139 523138 649127 656
Summa tillgångar442 489422 679363 694362 650353 599
Summa fritt eget kapital288 795259 419223 271198 920177 804
Summa eget kapital306 195276 819240 671216 320195 204
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder18 52915 2239 63516 37914 293
Summa kortfristiga skulder56 69468 05656 79491 410109 973
Summa eget kapital och skulder442 489422 679363 694362 650353 599
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Carpenter Engineered Foams Sweden AB

Org.nr 556152-2748

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter