Proff

Carrier Transport Aktiebolag

Org.nr556230-8592
AdressRökerigatan 8, 121 62 Johanneshov

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 0241 9682 6773 8253 444
Löner övriga47 66447 11146 97541 64630 994

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning289 213252 194240 390273 809241 639
Avskrivningar och nedskrivningar−1 088−1 524−1 511−1 735−1 691
Summa rörelsekostnader−286 569−252 935−238 264−272 353−237 067
Rörelseresultat efter avskrivningar2 644−7402 1261 4564 573
Föreslagen utdelning1 0000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1256264−7727
Räntekostnader och liknande resultatposter−905−667−686−931−807
Resultat efter finansiella tillgångar1 865−1 3451 5055174 493
Resultat före skatt1 8151531 5051 2684 494
Skatt på årets resultat−502−102−351−359−903
Årets resultat1 313511 1549093 591

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar657849000
Materiella anläggningstillgångar2 3341 7972 7404 0515 150
Finansiella anläggningstillgångar4 1854 1576 1633 7011 569
Summa anläggningstillgångar7 1766 8028 9037 7526 719
Färdiga varor och handelsvaror376476576676776
Kundfordringar44 12838 04334 23350 56243 164
Kassa och bank22 63615 4077 2603 8283 607
Summa omsättningstillgångar83 17165 75253 04559 49459 142
Summa tillgångar90 34772 55561 94867 24665 861
Summa fritt eget kapital13 69112 30312 25211 17310 214
Summa eget kapital14 89313 50513 45412 37511 416
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00631 6972 515
Leverantörsskulder29 17823 73819 43420 78519 828
Summa kortfristiga skulder74 85559 05046 93351 67649 681
Summa eget kapital och skulder90 34772 55561 94867 24665 861
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Carrier Transport Aktiebolag

Org.nr 556230-8592

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter