Proff

Cecilias Städ & Konsult AB

Org.nr556768-8618
AdressTågagatan 16, 252 22 Helsingborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 1821 1881 0091 2281 243
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1 168−1 184−1 215−1 186−1 179
Rörelseresultat efter avskrivningar144−2044264
Föreslagen utdelning000150500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter10000
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar154−2054264
Resultat före skatt154−2054264
Skatt på årets resultat000−14−21
Årets resultat154−2052843

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror1010000
Kundfordringar935367255
Kassa och bank4203693577151 417
Summa omsättningstillgångar8318098251 1951 650
Summa tillgångar8318098251 1951 650
Summa fritt eget kapital5915765729271 399
Summa eget kapital6916766721 0271 499
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder027100
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder140131146159151
Summa eget kapital och skulder8318098251 1951 650
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Cecilias Städ & Konsult AB

Org.nr 556768-8618

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter