Proff

Clas Ohlson Aktiebolag

Org.nr556035-8672
AdressClas Ohlsons Väg, 793 40 Insjön

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD307 000---31 400
Löner övriga610 000---886 000

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning7 444 0007 222 0006 703 00006 813 900
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−174 000−13 000−11 000-−225 700
Rörelseresultat efter avskrivningar54 000428 000354 0000−32 100
Utdelningar0853 00000410 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter125 000179 000331 0000284 600
Räntekostnader och liknande resultatposter0000−5 100
Resultat efter finansiella tillgångar165 000604 000681 000-247 400
Resultat före skatt340 000606 000704 0000288 700
Skatt på årets resultat−49 000−91 000−84 000-−3 100
Årets resultat291 000515 000620 000-285 600

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar303 000484 000538 000-476 900
Materiella anläggningstillgångar483 000529 000581 000-655 400
Finansiella anläggningstillgångar59 000210 000353 000-268 900
Summa anläggningstillgångar846 0001 223 0001 472 000-1 401 200
Färdiga varor och handelsvaror1 599 0001 637 0001 333 000-1 364 200
Kundfordringar33 00033 00034 000-20 600
Kassa och bank52 000376 000480 000-33 400
Summa omsättningstillgångar1 996 0002 246 0002 005 000-1 693 700
Summa tillgångar2 841 0003 470 0003 476 000-3 095 000
Summa fritt eget kapital319 000987 0001 011 0000553 600
Summa eget kapital524 0001 204 0001 231 000-764 800
Summa avsättningar062 00057 000-49 900
Summa långfristiga skulder000-5 000
Leverantörsskulder723 000733 000697 000-590 000
Summa kortfristiga skulder1 511 0001 223 0001 206 000-1 280 700
Summa eget kapital och skulder2 841 0003 470 0003 476 000-3 095 000

Ladda ner gratis årsredovisning

Clas Ohlson Aktiebolag

Org.nr 556035-8672

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter