Proff

Corem Property Group AB

Org.nr556463-9440
AdressRiddargatan 13C, 114 51 Stockholm

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inomvårt segment. Det når vi genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster. Corem är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap med tre aktieslag, stamaktie av serie A, stamaktie av serie B samt preferensaktie.

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD8 0006 0004 0005 000-
Löner övriga189 000213 00041 00037 000-
Föreslagen utdelning506 000830 000831 000295 0000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning537 000559 00098 00089 0000
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−537 000−559 000−104 000−91 000-
Rörelseresultat efter avskrivningar00−6 000−2 0000
Finansiella intäkter237 000555 000996 000921 0000
Finansiella kostnader−511 000−466 000−120 000−115 0000
Resultat efter finansnetto−274 00089 000870 000804 000-
Resultat före skatt−276 000206 000870 000804 0000
Skatt på årets resultat0−6 000−9 000−13 000-
Årets resultat−276 000200 000861 000791 000-

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar6 0004 0003 0003 000-
Materiella anläggningstillgångar5 0008 00001 000-
Finansiella anläggningstillgångar28 515 00030 240 00027 806 0005 894 000-
Summa anläggningstillgångar28 526 00030 252 00027 809 0005 898 000-
Färdiga varor och handelsvaror0000-
Kundfordringar0000-
Kassa och bank134 00054 00028 00021 000-
Summa omsättningstillgångar298 0001 291 00037 00026 000-
Summa tillgångar28 824 00031 543 00027 846 0005 924 000-
Summa fritt eget kapital19 584 00020 690 00021 442 0002 010 0000
Summa eget kapital21 859 00022 965 00023 717 0002 769 000-
Summa avsättningar0000-
Summa långfristiga skulder2 614 0004 070 0002 951 0002 093 000-
Leverantörsskulder17 00021 0004 0003 000-
Summa kortfristiga skulder4 351 0004 508 0001 178 0001 062 000-
Summa eget kapital och skulder28 824 00031 543 00027 846 0005 924 000-
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Corem Property Group AB

Org.nr 556463-9440

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-6982079

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter