Proff

Corex Mohed AB

Org.nr556088-6771
AdressMohed 367, 826 92 Söderala

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-5 570--0
Löner övriga5 946--5 0295 434

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning85 77760 45055 01256 59260 919
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader00000
Rörelseresultat efter avskrivningar17 3479 0647 6198 60611 840
Föreslagen utdelning7 0000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter078178335276
Räntekostnader och liknande resultatposter−370−36−38−169−310
Resultat efter finansiella tillgångar16 9779 1067 7598 77211 806
Resultat före skatt16 9779 1067 75972185
Skatt på årets resultat−3 522−1 850−1 665−150
Årets resultat13 4557 2566 09457185

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar6 5616 7586 9034 7404 904
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar6 5616 7586 9034 7404 904
Färdiga varor och handelsvaror5 7173 4212 4832 7072 143
Kundfordringar25 03916 57210 3879 7749 420
Kassa och bank05005 609
Summa omsättningstillgångar37 23220 06613 02312 98617 903
Summa tillgångar43 79326 82419 92617 72622 807
Summa fritt eget kapital17 64114 1866 930836779
Summa eget kapital17 76114 3067 050956899
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder10 0000000
Leverantörsskulder2 1771 7849191 6161 916
Summa kortfristiga skulder14 70711 19311 55115 44520 583
Summa eget kapital och skulder43 79226 82419 92617 72622 807
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Corex Mohed AB

Org.nr 556088-6771

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter