Proff

Dachser Sweden AB

Org.nr556427-8561
AdressArendals Allé 5, 418 79 Göteborg

Idag står vi för mycket moderna, effektiva och IT-driven logistiklösningar. De bygger på en nära integration av våra globala transport- och lagernätverk, långsiktiga partnerskap och konsekvent digitalt nätverk över hela världen. Med den framgångsrika kombinationen av alla försäljningskanaler i form av en flerkanals strategi erbjuder vi våra kunder ett säkert och pålitligt system för sina krävande logistikuppgifter. Sedan företaget grundades har DACHSER-strategin inriktats på en hållbar tillväxt av sina nätverk.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga90 27081 56070 74565 00659 386

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning992 085859 255753 173703 375631 589
Avskrivningar och nedskrivningar−1 439−1 644−1 611−1 580−2 182
Summa rörelsekostnader−945 254−805 414−727 125−680 655−614 228
Rörelseresultat efter avskrivningar46 83153 84126 04822 72017 361
Föreslagen utdelning0010 13500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter4862921
Räntekostnader och liknande resultatposter−42−58−39−84−71
Resultat efter finansiella tillgångar47 27153 78526 01422 63817 291
Resultat före skatt47 27153 78526 01422 63817 291
Skatt på årets resultat−9 767−11 129−81712 081133
Årets resultat37 50442 65625 19734 71917 424

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2 9732 2773 6194 1464 418
Finansiella anläggningstillgångar914 80215 91416 6804 575
Summa anläggningstillgångar3 0647 07919 53320 8268 993
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar99 60484 26867 37460 36360 921
Kassa och bank27 96724 65124 53328 17813 442
Summa omsättningstillgångar237 985226 566175 575141 074111 775
Summa tillgångar241 049233 645195 109161 900120 767
Summa fritt eget kapital134 211137 708105 18779 99045 271
Summa eget kapital134 451137 948105 42780 23045 511
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder56 26044 07643 66340 34541 615
Summa kortfristiga skulder106 59895 69789 68281 67075 256
Summa eget kapital och skulder241 049233 645195 109161 900120 767
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Dachser Sweden AB

Org.nr 556427-8561

Profile-6981214

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter