Proff

Dandy People AB

Org.nr556879-4118
AdressHumlegårdsgatan 19A, 114 46 Stockholm

Dandy People är ett ledande agilt management konsultföretag inom organisation, produkt &
affärsutveckling. Dandy People stödjer företag genom att agera som partner genom strategisk coaching, upplevelsebaserad utbildning samt över tid bygga högpresterande agila företag med effektiv operativ organisationsmodell. Med stor erfarenhet av att coacha organisationer för att övergå till mer agila arbetssätt och tankesätt som skapar exceptionella resultat, har Dandy People både ett brett och djupt perspektiv på hur man kan öka smidigheten i team, domäner och över hela värdekedjan för att möjliggöra både högpresterande team, effektiv produkt- och affärsutveckling, innovation, stödfunktioner och företag.

 

Vi stöttar dig oavsett var du är på din resa. Vi förbereder ditt ledarskap, din organisation och produkt för 2020-talet och arbetar över hela organisationen från marknadsföring, ekonomi, HR, produkt, utveckling, IT och drift. När du inte vet vad problemet eller lösningen är, har vi erfarenheten och vi är här för att hjälpa dig!

  • Business and Organization Evolution
  • Agile Coaching
  • Digital Academy for Businesses and our Facilitated Trainings
  • Agile Business Simulation

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning34 19825 61313 33310 8249 154
Avskrivningar och nedskrivningar−45000−19
Summa rörelsekostnader−30 632−22 139−14 123−10 474−8 367
Rörelseresultat efter avskrivningar3 5673 474−790349788
Föreslagen utdelning02 000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−2−19−3−4−1
Resultat efter finansiella tillgångar3 5653 455−793346787
Resultat före skatt2 6223 473−605232559
Skatt på årets resultat−567−6830−74−150
Årets resultat2 0552 790−605158409

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3340000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar3340000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar5 0005 1022 8781 8522 210
Kassa och bank5 2473 7882257301 509
Summa omsättningstillgångar11 1679 0023 8583 7433 860
Summa tillgångar11 5019 0023 8583 7433 860
Summa fritt eget kapital2 8942 83950655747
Summa eget kapital2 9442 889100705797
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder040278502502
Leverantörsskulder2 6462 3992 192495422
Summa kortfristiga skulder7 6395 7113 3392 0072 145
Summa eget kapital och skulder11 5019 0023 8583 7433 860
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Dandy People AB

Org.nr 556879-4118

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter