Proff

Dollarstore AB

Org.nr556537-1662
AdressBorgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-012022-012021-012019-122018-12
Startdatum

2022-02-01

2021-02-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2023-01-31

2022-01-31

2021-01-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2023-012022-012021-012019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD6 1904 6784 3403 8952 894
Löner övriga490 496451 608482 269356 125273 651

RESULTATRÄKNING

2023-012022-012021-012019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 197 1053 921 5703 779 6442 917 1402 380 060
Avskrivningar och nedskrivningar−56 129−56 589−54 486−41 775−34 441
Summa rörelsekostnader−4 033 641−3 749 782−3 644 238−2 810 655−2 248 807
Rörelseresultat efter avskrivningar163 463171 789135 406106 485131 252
Föreslagen utdelning130 00020 000110 000010 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter01053
Räntekostnader och liknande resultatposter−804−701−1 271−1 715−1 063
Resultat efter finansiella tillgångar162 659171 089134 135104 774130 192
Resultat före skatt159 859156 29592 13574 03689 158
Skatt på årets resultat−31 973−32 538−20 017−16 254−19 762
Årets resultat127 886123 75772 11857 78269 396

BALANSRÄKNING

2023-012022-012021-012019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar290 802279 028271 367245 933196 445
Finansiella anläggningstillgångar4 5474 5474 5474 5474 547
Summa anläggningstillgångar295 349283 575275 914250 480200 992
Färdiga varor och handelsvaror1 083 289900 682726 807621 941454 926
Kundfordringar3 9802 4813 0353 5432 765
Kassa och bank22 125130 73659 023130 668106 654
Summa omsättningstillgångar1 221 1041 162 304878 302824 634664 366
Summa tillgångar1 516 4531 445 8791 154 2161 075 114865 358
Summa fritt eget kapital416 569308 683294 925222 907177 524
Summa eget kapital417 089309 203295 445223 427178 044
Summa avsättningar1 9092 3362 1321 9511 717
Summa långfristiga skulder014 87517 93521 25024 310
Leverantörsskulder667 976641 232477 327531 966428 944
Summa kortfristiga skulder915 005939 815673 848705 630569 168
Summa eget kapital och skulder1 516 4531 445 8791 154 2161 075 114865 358
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Dollarstore AB

Org.nr 556537-1662

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter