Proff

Duni AB

Org.nr556536-7488
AdressHallenborgsg. 1A, 21122 Malmö

Duni har allt du behöver för att skapa den rätta stämningen till det dukade bordet. Låt dig inspireras av vacker design i olika stilar, stämningsfulla miljöer och fina ljussättningar. Vi har allt som behövs för att skapa minnesvärda stunder. Söker du produkter inför årets säsong, klicka in i menyn övrigt ovan så hittar du aktuella högtider just där!

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---50 00046 000
Löner övriga111 00088 000-934 000910 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 835 0001 353 0001 225 0001 514 0001 462 000
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−46 000−35 000−44 000−40 000−39 000
Rörelseresultat efter avskrivningar−45 00010 000−31 00036 00013 000
Föreslagen utdelning141 000000235 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter534 000112 000168 000352 000298 000
Räntekostnader och liknande resultatposter−65 000−34 000−50 000−22 000−22 000
Resultat efter finansiella tillgångar423 00088 00087 000346 000289 000
Resultat före skatt423 00087 00088 000347 000289 000
Skatt på årets resultat−41 000−19 000−10 000−63 000−33 000
Årets resultat382 00068 00078 000284 000256 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar55 00053 00058 00064 00053 000
Materiella anläggningstillgångar25 00025 00024 00023 00024 000
Finansiella anläggningstillgångar3 918 0003 340 0003 195 0003 176 0003 159 000
Summa anläggningstillgångar3 998 0003 418 0003 277 0003 264 0003 236 000
Färdiga varor och handelsvaror127 000128 00084 000103 000105 000
Kundfordringar143 000114 00074 000113 000121 000
Kassa och bank204 000285 000272 000212 000171 000
Summa omsättningstillgångar892 000857 000628 000628 000595 000
Summa tillgångar4 890 0004 275 0003 905 0003 892 0003 832 000
Summa fritt eget kapital2 332 0001 930 0001 864 0001 781 0001 733 000
Summa eget kapital2 419 0002 013 0001 948 0001 866 0001 819 000
Summa avsättningar109 00098 00099 000105 000106 000
Summa långfristiga skulder1 066 00001 003 0001 165 0001 384 000
Leverantörsskulder71 00082 00056 00069 00061 000
Summa kortfristiga skulder1 297 0002 164 000855 000756 000524 000
Summa eget kapital och skulder4 890 0004 275 0003 905 0003 892 0003 832 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Duni AB

Org.nr 556536-7488

Profile-7014697

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter