Proff

Dynamant AB

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr556696-6601
AdressSveavägen 52, 111 34 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning54 68349 41842 20838 84850 868
Avskrivningar och nedskrivningar−30−100−100−270
Summa rörelsekostnader−50 578−45 659−39 234−38 570−50 709
Rörelseresultat efter avskrivningar4 1073 7592 974279159
Föreslagen utdelning03 3301 5006000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter2326273941
Räntekostnader och liknande resultatposter−152−60−106−136−161
Resultat efter finansiella tillgångar3 9783 7252 89418238
Resultat före skatt2 9784 2002 894107167
Skatt på årets resultat−641−891−634−49−68
Årets resultat2 3373 3092 2605899

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000100200
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar518820770770512
Summa anläggningstillgångar518820770870712
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar12 22411 5339 7808 61810 429
Kassa och bank1 7542 4112 496−1241 894
Summa omsättningstillgångar16 18016 17114 41812 33415 822
Summa tillgångar16 69816 99115 18813 20416 534
Summa fritt eget kapital2 3533 3462 9371 2771 219
Summa eget kapital3 2034 1963 7872 1272 069
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder5 3415 3784 8965 0855 552
Summa kortfristiga skulder12 49512 79510 92610 60214 065
Summa eget kapital och skulder16 69816 99115 18813 20416 534
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Dynamant AB

Org.nr 556696-6601

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter