Proff

Envac AB

Org.nr556611-5555
AdressFleminggatan 7, 112 26 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---00
Löner övriga16 08312 88213 101-0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning89 90676 65062 90672 58572 956
Avskrivningar och nedskrivningar---00
Summa rörelsekostnader00−2 162−43 384−41 517
Rörelseresultat efter avskrivningar43 07632 48515 13029 20131 439
Föreslagen utdelning50 00050 00050 00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter−22 72329 034−9 822−24 45134 188
Räntekostnader och liknande resultatposter−11 481−4 854−5 056−4 419−2 633
Resultat efter finansiella tillgångar8 87256 665−54433162 994
Resultat före skatt−5750 498−2 738−2 74656 713
Skatt på årets resultat−3 108−3 951−4 740−4 210−3 389
Årets resultat−3 16546 547−7 478−6 95653 324

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar24 14412 4291 20000
Materiella anläggningstillgångar4430000
Finansiella anläggningstillgångar326 947316 555227 357197 906285 295
Summa anläggningstillgångar351 534328 984228 557197 906285 295
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank1809911
Summa omsättningstillgångar157 025189 205102 143175 294149 547
Summa tillgångar508 559518 189330 700373 200434 842
Summa fritt eget kapital78 048141 244105 926114 604146 560
Summa eget kapital167 241220 405173 858181 336213 292
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder56 31365 190000
Leverantörsskulder4 8747 1173 7631 8681 165
Summa kortfristiga skulder285 005232 594156 842191 864221 550
Summa eget kapital och skulder508 559518 189330 700373 200434 842
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Envac AB

Org.nr 556611-5555

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter