Proff

Falck Healthcare AB

Org.nr556577-1259
AdressSankt Eriksgatan 113, 113 43 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0-0-0
Löner övriga27 47027 26327 78325 95526 483

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning137 853155 391166 286150 995168 943
Avskrivningar och nedskrivningar0−30−1 491−1 188−1 534
Summa rörelsekostnader−127 116−146 558−163 601−147 823−163 451
Rörelseresultat efter avskrivningar10 7388 8332 6853 1725 493
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter98518021
Räntekostnader och liknande resultatposter−38−77−162−53−45
Resultat efter finansiella tillgångar10 7978 7612 5413 1195 469
Resultat före skatt−67159−473−40−243
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−67159−473−40−243

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0005441 213
Materiella anläggningstillgångar0030170689
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00307141 902
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar18 59816 16124 03325 03425 131
Kassa och bank00008 987
Summa omsättningstillgångar44 02042 98850 51149 78142 688
Summa tillgångar44 02042 98850 54050 49544 590
Summa fritt eget kapital5 9125 9785 8196 2926 332
Summa eget kapital6 1226 1886 0296 5026 542
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0001 0001 000
Leverantörsskulder5 2394 4148 7068 83115 716
Summa kortfristiga skulder37 89836 80044 51142 99337 015
Summa eget kapital och skulder44 02042 98850 54050 49544 590
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Falck Healthcare AB

Org.nr 556577-1259

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter