Proff

Finnbäcken Invest AB

Org.nr556493-9725
AdressMora

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0-0-0
Löner övriga0-0-0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader0−1−10−1
Rörelseresultat efter avskrivningar0−1−10−1
Föreslagen utdelning2 0000003 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter3 99577005 000
Räntekostnader och liknande resultatposter−887−5600−6
Resultat efter finansiella tillgångar3 10820−104 993
Resultat före skatt3 10820004 996
Skatt på årets resultat0−4000
Årets resultat3 10816004 996

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar45 74217 60517 66017 66010 839
Summa anläggningstillgångar45 74217 60517 66017 66010 839
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar66 3461 60502 86911 740
Summa tillgångar112 08819 21017 66020 52922 579
Summa fritt eget kapital19 46216 35516 33916 33922 339
Summa eget kapital19 70216 59516 57916 57922 579
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder92 3862 6151 0813 9500
Summa eget kapital och skulder112 08819 21017 66020 52922 579
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Finnbäcken Invest AB

Org.nr 556493-9725

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter