Proff

FruktJuice AB

Org.nr556370-5721
AdressStenvretsgatan 2, 749 40 Enköping

Tillverkningen sker nu i livsmedelsgodkända och nyrenoverade lokaler i Enköping. Fabriken på ca 3.500 kvm har en väl anpassad maskinpark som möjliggör en effektiv produktion och logistik (ca 100 m från E18). I dag är produktionen ca 3 000 TON och det finns kapacitet för mer. Kort sagt – FRUKTJUICE AB har kunskapen, förmågan och tålamodet kombinerat med en nyfikenhet på framtiden. Här händer det saker!

Telefon 0171-275 60

Hemsida www.fruktjuice.se

E-post mail@fruktjuice.se

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning0000500

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning34 78828 00722 81430 31428 045
Avskrivningar och nedskrivningar−629−623−667−187−217
Summa rörelsekostnader−35 082−27 019−22 717−27 502−26 260
Rörelseresultat efter avskrivningar−294987972 8121 784
Finansiella intäkter000125
Finansiella kostnader−431−341−328−277−182
Resultat efter finansnetto−725646−2312 5471 607
Resultat före skatt225205191 8031 263
Skatt på årets resultat−48−87−17−405−297
Årets resultat17711821 398966

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar6 3286 8397 2236 554481
Finansiella anläggningstillgångar505050502 345
Summa anläggningstillgångar6 3786 8897 2736 6042 825
Färdiga varor och handelsvaror8 0236 8735 1806 0965 870
Kundfordringar1 8912 0191 0291 5631 922
Kassa och bank31575
Summa omsättningstillgångar14 69013 49111 24112 4449 265
Summa tillgångar21 06820 38018 51519 04812 090
Summa fritt eget kapital5 4485 2715 1525 1504 252
Summa eget kapital5 8085 6315 5125 5104 612
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder6 6616 9935 8785 5182 840
Leverantörsskulder5 2383 3253 0413 2861 726
Summa kortfristiga skulder7 3155 5225 3325 9783 790
Summa eget kapital och skulder21 06820 38018 51519 04812 090
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

FruktJuice AB

Org.nr 556370-5721

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7019452

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter