Proff

Fuktskadeteknik Sverige AB

Org.nr556597-8342
AdressBlackedalsvägen 101, 439 63 Frillesås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning683571776713804
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−681−682−730−695−796
Rörelseresultat efter avskrivningar2−11246188
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar2−11346177
Resultat före skatt2−6131117
Skatt på årets resultat00−10−4−5
Årets resultat2−612172

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar0105000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar0105000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar025813116
Kassa och bank120131336119158
Summa omsättningstillgångar175156346289226
Summa tillgångar175262346289226
Summa fritt eget kapital2−6543326
Summa eget kapital116114174153146
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder02232
Summa kortfristiga skulder601481209949
Summa eget kapital och skulder175262346289226
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Fuktskadeteknik Sverige AB

Org.nr 556597-8342

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter