Proff

GALIO of Sweden AB

Org.nr556962-6566
AdressPirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN

Galio of Sweden är ett modehus för personifierade produkter till alla tillfällen. Personifierat, skräddarsytt och med högsta kvalité är vårt signum.

Galio of Sweden ägs och drivs av CIMON Enterprise AB, en Nordisk utvecklingskoncern som under 30 års tid har varit med och utvecklat bolag och tekniker som nått stor framgång både i Sverige och internationellt, varav flera börsnoterade. Cimon AB fokuserar på innovation och arbetar ständigt efter de starka ledorden "Creating Gamechangers".

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-062020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2022-06-30

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2022-062020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-062020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning19 3137 0585 8753 7344 383
Avskrivningar och nedskrivningar−703−266−96−160
Summa rörelsekostnader−20 149−9 006−8 540−6 224−4 270
Rörelseresultat efter avskrivningar−836−1 948−2 665−2 489113
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter11100
Räntekostnader och liknande resultatposter−29−12−3−2−101
Resultat efter finansiella tillgångar−865−1 958−2 667−2 4919
Resultat före skatt−865−1 958−2 667−2 4919
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−865−1 958−2 667−2 4919

BALANSRÄKNING

2022-062020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1 8891 4257452550
Materiella anläggningstillgångar46000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1 8931 4327452550
Färdiga varor och handelsvaror070959500
Kundfordringar7 71700792
Kassa och bank933 2783 692728369
Summa omsättningstillgångar7 8924 2094 5773 356980
Summa tillgångar9 7855 6415 3223 611980
Summa fritt eget kapital−119−1 4541 4293728
Summa eget kapital1 840331 4918778
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder6091 080600785288
Summa kortfristiga skulder7 9465 6083 8313 524902
Summa eget kapital och skulder9 7855 6415 3223 611980
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

GALIO of Sweden AB

Org.nr 556962-6566

Profile-7020524

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter