Proff

Gkn Sweden Holdings AB

Org.nr556855-8943

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−77−67−119−105−104
Rörelseresultat efter avskrivningar−77−67−119−105−104
Utdelningar00001 273 600
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter16 1521 501 6472 7042 6896 004
Räntekostnader och liknande resultatposter−222 832−206 759−210 831−232 801−260 223
Resultat efter finansiella tillgångar−206 7571 294 821−208 247−230 217−254 323
Resultat före skatt−206 7571 294 821−208 247549 783−61
Skatt på årets resultat49 242−72771 254−117 667−1
Årets resultat−157 5151 294 094−136 993432 116−62

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar5 792 0315 742 7895 700 6505 672 2826 945 882
Summa anläggningstillgångar5 792 0315 742 7895 700 6505 672 2826 945 882
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar1 759 1282 187 3041 012 4641 215 246726 720
Summa tillgångar7 551 1597 930 0936 713 1146 887 5287 672 602
Summa fritt eget kapital449 9582 607 4741 313 3801 450 3732 291 857
Summa eget kapital450 0082 607 5241 313 4301 450 4232 291 907
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder7 067 9595 309 2755 309 2765 309 2765 309 276
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder33 19213 29490 408127 82971 419
Summa eget kapital och skulder7 551 1597 930 0936 713 1146 887 5287 672 602
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Gkn Sweden Holdings AB

Org.nr 556855-8943

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter