Proff

Gobi Sushi AB

Org.nr559050-9476
AdressRurik Holms Väg 6, 448 30 Floda

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga----663

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 0675 7714 6182 6842 129
Avskrivningar och nedskrivningar−78−84−84−61−21
Summa rörelsekostnader−4 218−5 323−4 154−2 640−2 076
Rörelseresultat efter avskrivningar8494494644354
Utdelningar03002501000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−62−6−3−60
Resultat efter finansiella tillgångar7874434613754
Resultat före skatt7884434613753
Skatt på årets resultat−175−106−113−15−18
Årets resultat6133373482235

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1001291571860
Materiella anläggningstillgångar1689114620282
Finansiella anläggningstillgångar3686139850271
Summa anläggningstillgångar636832401437353
Färdiga varor och handelsvaror7255576342
Kundfordringar4315184927
Kassa och bank4441016433154
Summa omsättningstillgångar807622444190286
Summa tillgångar1 4431 454845627639
Summa fritt eget kapital829517429181159
Summa eget kapital879567479231209
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00075356
Leverantörsskulder58002727
Summa kortfristiga skulder56488836632173
Summa eget kapital och skulder1 4431 454845627639

Ladda ner gratis årsredovisning

Gobi Sushi AB

Org.nr 559050-9476

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter